Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školské oznamy

Školský rok 2020/21

Pokyn upravujúci podmienky prevádzky ZŠ s MŠ Teplička 49 - v prílohe

Vyhlásenie zákonného zástupca o bezinfekčnosti - v prílohe 

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia - rúška - platné od 29.09.2020 - v prílohe

Čo mám robiť, ak so bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19? - v prílohe

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - v prílohe

Manuál pre základné školy - Návrat do škôl 2021 

https://www.minedu.sk/data/att/18414.pdf

COVID AUOMAT

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/Covid-automat.pdf

OZNAM - 1.2.2021 - Dištančná výučba bude pokračovať aj od 1.2.2021 do 5.2.2021 pre pretrvávajúce zlé epidemiologické  podmienky na celom území SR. Budeme sa riadiť  rozhodnutiami ministra NR SR a odporúčaní hlavného hygienika SR.

OZNAM - 17.2.2021 - Vyučovanie v  ZŠ bude počas Jarných prázdnin /od 22.2. - 26.2.2021/ prerušené.  Nástup žiakov do ZŠ od 1.3.2021 /pondelok/ po negatívnom výsledku testu 1 zákonného zástupcu.

OZNAM - 10.3.2021 - Vyučovanie v ZŠ prerušené od 10.3.2021 do odvolania , výuka prebieha naďalej dištačnou formou z dôvodu podozrenie výskytu ochorenie covid - 19.

OZNAM - 11.3.2021 - povinná karanténa pri podozrení s ochorenia covid-19 je 14 - 19 dní , konzultovať to treba s lekárom pre deti alebo všeobecným lekárom.

Prijímanie na detí do ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky - v prílohe

OZNAM - Veľkonočné sviatky od 1.4. - 5.4.2021.

Pozdrav na Veľkonočné sviatky - YouTube

OZNAM - od 6.4.2021 bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Prijímanie na povinné primárne vzdelávanie / do 1. ročníka ZŠ/ bude prebiehať od 12.4. do 30.4.2021 v budove Základnej školy v Tepličke - oznam v prílohe

Prihláška na povinné primárne vzdelávanie - v prílohe

OZNAM26.5.2021 - Zisťovanie záujmu rodičov o Letnú školu 2021 počas augusta 2021.

Informácie na stránke:

https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/

OZNAM - Celkové hodnotenie prospechu žiakov ZŠ s MŠ Teplička 49 za II. polrok 2020/21 - schválené PZ na pedagogickej rade dňa 23.6.2021 takto:

1. ročník - slovné hodnoteniepredmetov - SJL, MAT, PVO, predmety VYV, HUV, TSV, NbK   slovom absolvoval/absolvovala,

2. ročník - klasifikácia známkou v predmetoch - SJL, MAT, PVO, predmety VYV, HUV, TSV, NbK   slovom absolvoval/absolvovala,

3. ročník - klasifikácia známkou v predmetoch - SJL, MAT, PDA, predmety ANJ, IFV, VLA, VYV, PCV, HUV, TSV, NbK   slovom absolvoval/absolvovala,

4. ročník - klasifikácia známkou v predmetoch - SJL, ANJ, MAT, PDA, predmety  IFV, VLA, VYV, PCV, HUV, TSV, NbK   slovom absolvoval/absolvovala.

Dňa 30.6.2021 bude slávnostné ukončenie školského roka 2020/21 od 9.00 hod, odovzdanie vysvedčení, rozlúčka so štvrtákmi a obed.

Krásne letné prázdniny si užívajte hlavne v zdraví, pokoji, aby ste načerpali sily do ďalšieho školského roka. 

                             PEKNÉ PRAZDNINY, MILÍ ŽIACI!!

OZNAM - 19.7.2021 - Dotácia na stravu v školskom roku 2021/22 - v prílohe

Čestné vyhlásenie v prílohe.

OZNAM - 30.08.202 - Školský semafór a prílohy 

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školský rok 2021/2022

2.9.2021 - Slávnostné zahájenie školského roka o 9.00 hod

predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - v prílohe

OZNAM - 22.10.2021 - Jesenné prázdniny  budú v dňoch 28.10. a 29.10.2021 /štvrtok a piatok/ a v  pondelok 1.11.2021 - Sviatok všetkých svätých. Od utorka 2.11.2021 začína školské vyučovanie.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dodatok č.1_2020 ŠkP Veľkosť: 34 kB Formát: doc Dátum: 10.6.2020
Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19. Veľkosť: 286.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2020
Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny. Veľkosť: 296.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2020
pokyn-zs-a-ms Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 16.11.2020
Oboznámenie dotknutej osoby RÚVZ SR Veľkosť: 374.5 kB Formát: doc Dátum: 4.12.2020
Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa Veľkosť: 442 kB Formát: doc Dátum: 4.12.2020
Oznamenie Veľkosť: 4.42 MB Formát: doc Dátum: 4.12.2020
Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Veľkosť: 452.9 kB Formát: pdf Dátum: 11.3.2021
Prihláška do zš_21 Veľkosť: 2.33 MB Formát: doc Dátum: 30.3.2021
Oznam o prijimaní do ZŠ_21 Veľkosť: 34 kB Formát: doc Dátum: 30.3.2021
Dotácia na stravu Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 19.7.2021
cestne_vyhlasenie - dotacia Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 19.7.2021
Vyhlásenie o bezpríznakovosti Veľkosť: 49 kB Formát: doc Dátum: 30.8.2021