Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rada školy

 

RADA  ŠKOLY  pri  Základnej škole s materskou školou Teplička 49

Plán zasadnutí na školský rok 2021 2022

 

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školského zariadenia budú zaradené i ďalšie aktuálne otázky.

September - október

 • Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Teplička 49.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov ZŠ/ detí MŠ  a rozdelenie tried pre  školský rok.
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

 November - december

 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií PZ na nasledujúci školský rok.
 • Čerpanie rozpočtu na kalendárny rok.
 • Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.

Marec - apríl

 • Návrh čerpania rozpočtu školského zariadenia na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

                                                                                        Zuzana Garajová

                                                                  predsedníčka RŠ pri ZŠ s MŠ Teplička 49

                                                                                                                                                                         

Zoznam zvolených členov RŠ pri Základnej škole s materskou školou 49:

 1. 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov

               Mgr. Eva Klempárová za ZŠ

               Ivana Chovancová  za MŠ

 1. 1 zástupca nepedagogických zamestnancov

               Mária Blašková

 1. 2 zástupcovia rodičov

            Denisa Horváthová  za  ZŠ

            Matej Cvengroš    za MŠ

            Zuzana Garajová    za MŠ

 1. 1 zástupca zriaďovateľa

              Martina Dzimková

 

                                                Predseda RŠ     Zuzana Garajová

 

Školský rok 2020/2021

Prvé zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Teplička 49 bude v utorok 8.9.2020 o 15. 00 hod. Program: 

Schválenie plánu RŠ na školský rok, pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Teplička 49, návrh na počty prijímaných žiakov ZŠ/ detí MŠ  a rozdelenie tried pre  školský rok,  správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, rôzne.

Druhé stretnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Teplička 49 bude vo štvrtok 10.12.2020 o 14.00 hod. Program:

Štruktúra kariér. pozícií PZ na školský rok, čerpanie rozpočtu 2020, hodnotenie koncepčného zámeru školy, prevádzka MŠ, ZŠ a ŠJ, opatrenia COVID -19, rôzne. 

Tretie zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Teplička 49 bude 8.4.2021 o 14.00 hod. Program:

Otvorenie, návrh čerpania rozpočtu na kalendárny rok 2021, prerokovanie návrhu obecného zastupiteľstva o zrušení základnej školy, výročná správa rady školy 2020/21, rôzne, uznesenie a záver.

 

Školský rok 2021/2022

Prvé zasadnutie RŠ pri ZŠ s MŠ Teplička 49 bude v piatok 15.10.2021 o 14. 00 hod. Program: 

Schválenie plánu RŠ na školský rok, pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Teplička 49, návrh na počty prijímaných žiakov ZŠ/ detí MŠ  a rozdelenie tried pre  školský rok,  správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, rôzne.

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ŠTATÚT RADY ŠKOLY Veľkosť: 57.5 kB Formát: doc Dátum: 11.9.2020
Koncepčný zámer rozvoja ZŠ s MŠ_20 Veľkosť: 52 kB Formát: doc Dátum: 11.9.2020
ZÁPISNICA 9_20 Veľkosť: 42 kB Formát: doc Dátum: 22.10.2021