Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička - zmena časového harmonogramu

SÚBOR
Dátum: 31.12.2022
Autor: Starosta obce
Počet videní: 984
SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička - zmena časového harmonogramu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička

Hlavička_listu

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Názov projektu:

SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička

 

Obci Teplička bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička.

Cieľom daného projektu je vybudovanie mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, jej I. etapy s kapacitou 600 EO, čo bude mať pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia. Environmentálnym prínosom projektu je eliminácia nepriaznivého stavu kvality povrchových a podzemných vôd vyplývajúceho z nedobudovanej kanalizačnej infraštruktúry potrebnej na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd a nevhodného spôsobu likvidácie splaškovej vody z domácností, zariadení občiansko-technickej vybavenosti, priemyslu a služieb. Realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu 30 % existujúcich producentov odpadových vôd obce a zároveň dôjde k zabezpečeniu súladu čistiarne odpadových vôd so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Projektovaná kapacita ČOV zabezpečí po dostavbe stokovej siete napojenosť 50 % obyvateľov obce

Realizácia projektu vytvorí technické predpoklady v oblasti zlepšenia občianskej technickej infraštruktúry a ďalší územný rozvoj obce v súlade s územnou stratégiou Košického kraja a územnoplánovacou dokumentáciou obce a regiónu.

Dátum začatia realizácie projektu:                02/2023

Dátum ukončenia realizácie projektu:          12/2023

Celkové náklady:                                                514 609,33 EUR

NFP (EÚ + ŠR):                                                     488 878,86 EUR

Druh projektu:                                                    Dopytovo orientovaný projekt

Ministerstvo_pôdohospodárstva

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  SR

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia na web ČOV Teplička_ Aktualizácia 1-2023 Veľkosť: 288.9 kB Formát: pdf Dátum: 4.1.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.