Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

VIDEO
Dátum: 14.01.2021
Autor: Starosta obce
Počet videní: 869
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

sodb2021_logoFull_1

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je výnimočné – výlučne elektronické sčítanie a prvé integrované sčítanie.

Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.
Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa. 

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami (napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti) budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa asistované sčítanie začne 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných  podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.

AKO MÔŽE SLOVENSKO VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

Na plánovanie novej infraštruktúry:

  • posilnenie dopravnej siete
  • budovanie ciest a záchytných parkovísk
  • rozmiestnenie a budovanie zariadení poskytujúcich služby
  • zistenie potreby výstavby školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení
  • budovanie oddychových zón, parkov, detských ihrísk

Pri analýzach populačných štruktúr, reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, domácností.

Sú podkladom pri prognózovaní jednotlivých oblastí spoločenského života.

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia na webovej stránke: WWW.SCITANIE.SK

KONTAKTNÉ MIESTO V NAŠEJ OBCI

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto na Obecnom úrade, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Prevádzkové hodiny:

Pondelok:  10.00 – 12.00   

Utorok:       13.00 – 16.00   

Streda:        10.00 – 12.00

Štvrtok:       10.00 – 12.00  

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? 

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?

Požiadajte o mobilného asistenta sčítania na tekefónnom čísle: 053 / 44 11 223

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.