Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v našej obci

SÚBOR VIDEO
Dátum: 07.10.2021
Autor: Starosta obce
Počet videní: 1197
Nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v našej obci

Obec Teplička získa na realizáciu projektu 100 244 EUR.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, riadiaci orgán pre operačný program kvalita životného prostredia dňa 7.10.2021 schválilo nenávratný finančný príspevok pre našu obec na projekt Vodozádržné opatrenia v obci Teplička.

Celkové náklady na realizáciu projektu vo výške 105 520 € Ministerstvo podporí sumou 100 244,81 €. 

Projekt vodozádržných opatrení je rozdelený na dve časti:

1. Retenčný systém na cintoríne

2. Bioretenčné opatrenia v centre obce

Retenčný systém je na cintoríne obsahuje tri podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody zo strechy domu smútku, ktorá sa bude využívať na polievanie hrobov  a zavlažovanie cintorína.

Bioretenčné opatrenia v centre obce obsahujú podzemnú nádrž na zachytávanie vody zo strechy Hasičskej zbrojnice, vodný prvok – jazierko do ktorého bude cez potrubie a imitáciu prameňa privedená voda z terajších prameňov z časti Riveň, vegetačný plot a dažďová záhrada s odvodňovacím žľabom z cesty. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia časti cesty od križovatky k odbočke na Riveň v rozsahu 500 m2.

Realizáciou vodozádržných opatrení pokračujeme v už začatých, alebo zrealizovaných aktivitách v centrálnej časti obce. Výstavbou budovy komunitného centra, existujúcim multifunkčným ihriskom, realizáciou plochy pre zimné a letné korčuľovanie, realizáciou vodozádržných opatrení, zrekonštruovanou budovou Hasičskej zbrojnice, kostolom a jeho nádvorím vznikne jedna veľká centrálna obecná zóna našej obce. 

Ďakujem Ministerstvu životného prostredia za podporu nášho projektu vodozádržnýh opatrení v našej obci Teplička.

Peter Lačný, starosta obce  

 

Informácie o projekte:

Logá_inštitúcií

Názov projektu :                                Vodozádržné opatrenie v obci Teplička

Kód projektu v ITMS 2014+ :           310021ALW4

Miesto realizácie projektu :            Obec Teplička

Zmluvná výška NFP:                        100 244,81 EUR

Časová realizácia projektu:             od 03/2020 – 10/2022

 

Predmetom projektu "Vodozádržné opatrenie v obci Teplička" je komplexný systém zabezpečenia opatrení zamedzujúcich negatívne dôsledky zmeny klímy v obci Teplička prostredníctvom vybudovania zberného systému na zadržiavanie zrážkovej vody za účelom jej spätného využitia na vytváranie vodných prvkov a zdroja na polievanie verejnej zelene. Realizáciou projektu sa rovnako zabezpečí náhrada nepriepustných povrchov za zatrávňovacie tvárnice a implementáciou sa rozšíri podiel sídelnej zelene v zastavanom centre obce.

Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu sa zabezpečí:

  • podpora opätovného využívania dažďovej vody;
  • zvýšený podiel vegetácie a vodných prvkov v zastavanom centre obce;
  • vytvorenie systému plôch zelene podporujúcej výpar za účelom zdržania zrážkovej vody;
  • podpora zvýšenia retenčnej kapacity územia obce a zvyšovania podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v mieste ich dopadu.

Navrhované vodozádržné opatrenia sú definované v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a s cieľmi a opatreniami Operačného programu Kvalita životného prostredia.

  • P0368 - Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2
  • P0121 - Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 1 208 m2

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vodozádržné opatrenie v obci Teplička - nfo na web obce Teplička Veľkosť: 139.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.12.2021

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.