Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Separovanie odpadu v našej obci v roku 2021

Dátum: 24.02.2022
Autor: Starosta obce
Počet videní: 658
Separovanie odpadu v našej obci v roku 2021

V obci sme vytriedili 36,62 % odpadu.

Triedenie odpadu je jednou z ciest ako urobiť niečo pozitívne pre ochranu a záchranu nášho životného prostredia. Vďaka separovanému zberu odpadov naša obec prispieva k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. 

Doma triedime odpad do vriec alebo nádob a taktiež máme v našej obci miesta , kde sú uložené kontajnery na sklo , papier , plasty , bio odpad.

Všetci vieme, že separovanie je veľmi dôležité. Vďaka spoločnému úsiliu všetkých občanoch obce sa každým rokom v separovaní odpadu zlepšujeme.

Ako je možné vidieť, výrazný nárast sme zaznamenali za rok 2021 , čo je vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

r. 2018

r. 2019

r. 2020

r.2021

22,74 %

26,27%

25,01%

36,62%

Obec Teplička všetkým občan obce ďakuje a podporuje, že ste sa k tejto problematike postavili zodpovedne a maximálne separujete, hádžete separáty do nádob na to určených! 

Pomáhame tým dosiahnúť ambiciózny cieľ, kedy by separácia postupne mala dosiahnúť 50% z celkového množstva odpadov.

Povedané inak, vraciame späť na ďalšie zhodnotenie a spracovanie polovicu odpadu, ktorý vyprodukujeme v našich domácnostiach.

 

„Ak miluješ svoju zem, nie je čo riešiť, trieď odpad!„

 

Čo je to vlastne odpad?

Akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť.

Odpad, ktorý nevytriedime, skončí na skládke alebo v spaľovni. Ako vieme , spaľovne znečisťujú ovzdušie, sú ekonomicky náročné , z čoho nám plynie, že je to neúčinné využitie enegrie .

Ďalšou možnosťou, kde skončí nevytriedený odpad sú skládky. Sú to miesta v lese, na poli, čiže nelegálne skládky, ale aj na vyhradenom dvore, legálne.

Skládky sú veľkým problémom. Znečisťujú spodné vody a pôdu, kde sa odpad pomaly rozkladá a vznikajú nebezpečné skládkové plyny.

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať.

Môžeme triediť :

  • Papier
  • Plasty
  • Sklo
  • Bio odpad ( kompostovanie)

 

 Aký prínos má teda triedenia odpadu?

  • Znižuje sa množstvo komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládke či v spaľovni.
  • Šetria sa prírodné zdroje a suroviny.
  • Čistejšie životné prostredie , kde sa dá aj zapájať do dobročinných akcií na pomoc a ochranu prírody.
  • Opätovné využitie vytriedených odpadov recykláciou.

Recyklovanie je dôležitý proces, pri ktorom sa vytriedený odpad odváža do zberní a odtiaľ do jednotlivých podnikov , ktoré ho ďalej spracujú na nové výrobky.

Napríklad:  Triedením papiera šetríme nielen lesy, ale tiež vodné zdroje a energie. Z toho môžeme mať noviny, toaletný papier, z plastových fliaš môžu vzniknúť fleesové bundy, z plechoviek nápojov môže byť nový rám bicykla...

 

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. Sú označené symbolom  Z.

Ovplyvní  zálohovanie fliaš separovanie odpadu? Áno ! Pretože ak správne triedime, svet je krajší.

Majme prosím na pamäti, že :

- Zálohované obaly nepatria do koša, vracajú sa do predajní.

- Dodržiavajme farebnú abecedu triedenia:

  sklu patrí zelená

  papieru modrá

  plastu žltá

  kovu červená

  kartónom oranžová

 

Aj keď sa zálohuje , separovať treba aj naďalej.

 

Plagat_Zalohujme_ale_nezabudajme_triedit_1

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.