Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vodozádržné opatrenia v obci Teplička

GALÉRIA SÚBOR VIDEO
Dátum: 22.11.2022
Autor: Starosta obce
Počet videní: 685
Vodozádržné opatrenia v obci Teplička

Vodozádržné opatrenia sú prínosom pre celú obec.

Úspešne sme zrealizovali projekt Vodozádržných opatrení v našej obci.

Obec Teplička vďaka finančnej podpore Európskej únie z operačného programu Kvalita životného prostredia úspešne zrealizovala projekt Vodozádržných opatrení.

Predmetom projektu "Vodozádržné opatrenie v obci Teplička" je komplexný systém zabezpečenia opatrení zamedzujúcich negatívne dôsledky zmeny klímy v obci Teplička prostredníctvom vybudovania zberného systému na zadržiavanie zrážkovej vody za účelom jej spätného využitia na vytváranie vodných prvkov a zdroja na polievanie verejnej zelene. Realizáciou projektu sa rovnako zabezpečila náhrada nepriepustných povrchov za zatrávňovacie tvárnice a implementáciou sa rozšíril podiel sídelnej zelene v zastavanom centre obce.

Projekt Vodozádržných opatrení vo výške 105 688,55 € zrealizovala obecná firma T-servis Teplička, s.r.o. v dvoch stavebných objektoch a to na cintoríne a vedľa Hasičskej zbrojnice.

Na cintoríne boli do troch nádrží uložených v zemi pripojené dažďové zvody zo strechy Domu smútku. Z nádrží sa je dažďová vody vedená v rozvodoch v zemi po celom cintoríne k šiestim výdajným stojanom na odber vody na polievanie. 

Pri Hasičskej zbrojnici tvorí komplex Vodozádržných opatrení viacero prvkov.

Do nádrže v zemi sú zvedené dažďové zvody zo strechy budovy Hasičskej zbrojnice. Z nádrže je voda ďalej využívaná na automatické zavlažovanie trávnatej plochy a priestoru parku pri kostole. 

Vytvorené odparovacie jazierko je zásobované vodou z miestneho prameňa. Zároveň je hlavným estetickým prvkov celého prostredia. Prechádzku okolo neho spríjemňuje zvuk striekajúcej fontány a podľa na jazierkové rybky.

Pre stiahnutie prívalovej vody z miestnej komunikácie bol na nej osadený cestný žľab, ktorý zachytáva vodu do dažďovej záhrady, ktorá je pripravená na nasávanie väčšieho množstva vody a je zároveň príjemným kvetinovým a záhradným prvkom projektu.

Okolo odparovacieho jazierka a dažďovej záhrady je vedený vegetačný plot so samostatným automatickým zavlažovaním.

Pre funkciu vsakovania povrchovej vody do podzemia bola časť miestnej komunikácie povrchovo upravená osadením polovegetačných, vsakovacích panelov.

Projekt vodozádržných opatrení výrazne zmenil centrum našej obce a pomohol pri zadržiavaní a využívaní dažďovej vody. Projekt v sebe spája užitočnosť a estetiku, v dnešnej dobe nedostatku vody je funkčnosť projektu pre našu obec veľmi potrebná.

Prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu sme zabezpečili:

  • podporu opätovného využívania dažďovej vody;
  • zvýšený podiel vegetácie a vodných prvkov v zastavanom centre obce;
  • vytvorenie systému plôch zelene podporujúcej výpar za účelom zdržania zrážkovej vody;
  • podporu zvýšenia retenčnej kapacity územia obce a zvyšovania podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v mieste ich dopadu.

Zrealizované vodozádržné opatrenia sú definované v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a s cieľmi a opatreniami Operačného programu Kvalita životného prostredia.

  • P0368 - Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2
  • P0121 - Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 1 208 m

V mene obce Teplička a obyvateľov obce patrí veľké poďakovanie Ministerstvu životného prostredia, Slovenskej agentúre životného prostredia za finančnú podporu projektu z fondov Európskej únie - operačný program Kvalita životného prostredia, zamestnancom obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o. za kvalitne odvedenú prácu a osobné nasadenie pri realizácii tohto projektu.

Peter Lačný, starosta obce Teplička

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vodozádržné opatrenie v obci Teplička - nfo na web obce Teplička Veľkosť: 139.6 kB Formát: pdf Dátum: 29.11.2022

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.