Obec Teplička

Ako vybaviť

Táto časť informuje o tom, ako a čo je možné a potrebné vybaviť na Obecnom úrade. Môžeme tu zaradiť rôzne žiadosti a povolenia, oznámenia a návrhy, potvrdenia či napr. žiadosť o vodovodnú prípojku. Obecný úrad taktiež vykonáva overovanie listín a podpisov.