Obec Teplička
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Projekty obce a žiadosti o NFP

Obec Teplička sa vo volebnom období 2018 - 2022 uchádza o nenávratné príspevky v týchto projektoch a žiadostiach:

- komunitné centrum obce, 370 000 €

Aktuálny stav: čakáme na vyhodnotenie, vydané platné stavebné povolenie, zaslané doplnenia k žiadosti na dožiadanie

 

- rekonštruckia podlahy sály Kultúrneho domu, 17 800 €

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť

 

- vybavenie obecnej klubovne, 2 900 €

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť

 

- zateplenie a rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu, 13 000 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 8000 €, realizácia v 10/2019

 

- rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice, 28 312 €

Aktuálny stav: čakáme na vyhodnotenie, zlegalizované existujúce stavby, zaslané doplnenia k žiadosti na dožiadanie

 

- rekonštrukcia cesty do lokality MRK, 250 000 €

Aktuálny stav: plánovaná aktivita podliehajúca schváleniu OZ