Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekty obce a žiadosti o NFP

Obec Teplička sa vo volebnom období 2018 - 2022 uchádza o nenávratné príspevky v týchto projektoch a žiadostiach:

Komunitné centrum obce, 370 000 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 300 000 €, žiadosť schválená, zmluva podpísaná 25.11.2019

 

Rekonštruckia podlahy sály Kultúrneho domu, 17 800 €

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť

 

Vybavenie obecnej klubovne, 2 900 €

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť

 

Zateplenie a rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu, 13 000 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 8 000 €, zrealizované

 

Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice, 28 312 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 28 312 €, žiadosť schválená, zmluva podpísaná 14.2.2020

 

Rekonštrukcia cesty do lokality MRK, 234 799,38 €

Aktuálny stav: žiadosť odoslaná 28.10.2019, čakáme na dožiadanie dokumentov

 

ČOV čistička odpadových vôd v obci Teplička, 488 878,66 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 488 878,66 €, žiadosť schválená

 

Revitalizácia centrálneho parku v obci Teplička, 5 000 €, Program rozvoja vidieka

Aktuálny stav: žiadosť podaná, čakáme na vyjadrenie

 

Vodozádržné opatrenia v obci Teplička, 100 404,12 €

Aktuálny stav: žiadosť odoslaná - administratívna kontrola, 31.3.2020, doplnená 10.8.2020, čakáme na výsledok posudzovania žiadosti

 

Rekonštrukcia spoločenských priestorov obce, kuchyne a výdajne stravy s cieľom
tvorby a rozvoja pozitívneho sociálneho a spoločenského vplyvu, 45 036,59 €

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 45 036,59 €, žiadosť schválená