Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Základná škola

Riaditeľka:  Mgr. Kamila Dluhošová

Pedagogický zbor: Mgr. Kamila Dluhošová, Mgr. Mária Dutková                              

Školský klub: prerušený k 01.09.2009

Adresa:   ZŠ s MŠ Teplička 49

                   č. 49

                   052 01  Teplička

                   okr. Spišská Nová Ves,  Košický  kraj

Kontakt:

tel.:  053/44 11 225

mobil:  0902 908 532

e-mail: zs.teplickanh@gmail.com  

 

RADA  ŠKOLY  pri  Základnej škole s materskou školou Teplička 49

Plán zasadnutí na školský rok 2019/ 2020

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školského zariadenia budú zaradené i ďalšie aktuálne otázky.

August – september

 • Pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ Teplička 49.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov ZŠ/ detí MŠ  a rozdelenie tried pre  školský rok.
 • Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.

 Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií PZ na nasledujúci školský rok.
 • Výberové konanie na riaditeľa školy.
 • Čerpanie rozpočtu.

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

                                                                                                                                                                         

Zoznam zvolených členov RŠ pri Základnej škole s materskou školou 49:

 1. 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov

               Mgr. Mária Dutková za ZŠ

               Ivana Chovancová  za MŠ

 1. 1 zástupca nepedagogických zamestnancov

               Mária Blašková

 1. 2 zástupcovia rodičov

            Denisa Horváthová  za  ZŠ

            Ľudmila Hamráková    za MŠ

            Zuzana Garajová    za MŠ

 1. 1 zástupca zriaďovateľa

              Martina Dzimková

 

                                                Predseda RŠ     Zuzana Garajová

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky 39 kB doc 11.2.2019
Žiadosť o vzdelávanie mimo územia SR 30 kB doc 11.2.2019
S radosťou na zápis do školy 109.7 kB pdf 11.2.2019
Rada_skoly_18 27.5 kB doc 14.3.2019
Pozvánka rady školy 27.5 kB doc 14.3.2019
ŠTATÚT RADY ŠKOLY 57.5 kB doc 16.3.2019
Kolektívna zmluva_2018_Teplička 103.5 kB doc 21.3.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.