Obec Teplička
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Materská škola

Materskú školu v školskom roku 2018/2019 navštevuje 19 detí.

Pedagogický zbor: Tatiana Belušová, Ivana Chovancová.

Vzdelávanie: podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie podľa ISCED 0.

 

Adresa: ZŠ s MŠ Teplička

               Teplička 49

               052 01 Spišská Nová Ves

               Košický kraj

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

- majú odloženú školskú dochádzku

dovŕšili piaty rok veku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods.19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa vyhlášky 306/2008 Z. z.  z 23.júla 2008 o materskej škole.

Do Materskej školy môžeme prijať 19 detí z dôvodu priestorových podmienok.

Prednostne budú prijaté deti podľa pokynov uvedených v texte.  

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude oznámené zákonným zástupcom do 30. júna riaditeľkou školy.

 

Termín prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ je od 30. apríla do 31. mája  každoročne.  

 

Miesto predkladania žiadostí:  Materská škola v Tepličke č. 49

Zodpovední zamestnanci:  p. uč. Tatiana Belušová, Ivana Chovancová.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Informácie o dieťati 551.5 kB doc 11.2.2019
Žiadosť do MŠ 35 kB doc 11.2.2019
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania v MŠ 117.7 kB pdf 11.2.2019

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.