Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

školské oznamy

Materskú školu v školskom roku 2019/2020 navštevuje 15 detí.

Pedagogický zbor: Tatiana Belušová, Ivana Chovancová.

Vzdelávanie: podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie podľa ISCED 0.

 

Adresa: ZŠ s MŠ Teplička

               Teplička 49

               052 01 Spišská Nová Ves

               Košický kraj

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

- majú odloženú školskú dochádzku

dovŕšili piaty rok veku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods.19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa vyhlášky 306/2008 Z. z.  z 23.júla 2008 o materskej škole.

Do Materskej školy môžeme prijať 19 detí z dôvodu priestorových podmienok.

Prednostne budú prijaté deti podľa pokynov uvedených v texte.  

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude oznámené zákonným zástupcom do 30. júna riaditeľkou školy.

 

Termín prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ je od 30. apríla do 31. mája  každoročne.  

 

Miesto predkladania žiadostí:  Materská škola v Tepličke č. 49

Zodpovední zamestnanci:  p. uč. Tatiana Belušová, Ivana Chovancová.

Pre zápis na školský rok 2020/2021 sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a správa z vyšetrenia CPPaP alebo CŠPaP. Tieto doklady sa doložia dodatočne.

Žiadosti si môžte vyzdvihnúť v škole od 4.5.2020 do 7.5.2020 doobeda. 

OZNAM

Organizácia  a podmienky výchovy v základných   a materských školách do konca školského roka 2019/2020. Dňa 18.mája 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oficiálne dokumenty o tzv. návrate do škôl od 1.6.2020. Všetky dokumenty nájdete na nižšie uvedenom liku:

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

 

Prevádzka  MŠ

Od 1.6.  do 30.6.2020 bude prevádzka MŠ v Tepličke od 7.00 hod. do 12.30 hod. podľa dohodnutých pravidiel uvedených v Dodatku č. 1/2020.

Prihlásiť dieťa na predprimárne vzdelávanie je možné aj počas  školského roka. Potvrdenie o zdravotnom stave pre prijatie do MŠ je potrebné predložiť osobne alebo poštou do 14. augusta 2020. Je to potrebné k vydaniu rozhodnutia pre prijatie  na predprimárne vzdelávanie  /do MŠ/.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Informácie o dieťati 551.5 kB doc 11.2.2019
Žiadosť do MŠ 35 kB doc 11.2.2019
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania v MŠ 117.7 kB pdf 11.2.2019
Dodatok č.1_2020 ŠkP 34 kB doc 14.6.2020