Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Školské oznamy

Školský rok 2020/21

Pokyn upravujúci podmienky prevádzky ZŠ s MŠ Teplička 49 - v prílohe

Vyhlásenie zákonného zástupca o bezinfekčnosti - v prílohe 

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia - rúška - platné od 29.09.2020 - v prílohe

Čo mám robiť, ak so bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19? - v prílohe

Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - v prílohe

Manuál pre základné školy - Návrat do škôl 2021 

https://www.minedu.sk/data/att/18414.pdf

COVID AUOMAT

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/Covid-automat.pdf

OZNAM - 1.2.2021 - Dištančná výučba bude pokračovať aj od 1.2.2021 do 5.2.2021 pre pretrvávajúce zlé epidemiologické  podmienky na celom území SR. Budeme sa riadiť  rozhodnutiami ministra NR SR a odporúčaní hlavného hygienika SR.

OZNAM - 17.2.2021 - Vyučovanie v  ZŠ bude počas Jarných prázdnin /od 22.2. - 26.2.2021/ prerušené.  Nástup žiakov do ZŠ od 1.3.2021 /pondelok/ po negatívnom výsledku testu 1 zákonného zástupcu.

OZNAM - 10.3.2021 - Vyučovanie v ZŠ prerušené od 10.3.2021 do odvolania , výuka prebieha naďalej dištačnou formou z dôvodu podozrenie výskytu ochorenie covid - 19.

OZNAM - 11.3.2021 - povinná karanténa pri podozrení s ochorenia covid-19 je 14 - 19 dní , konzultovať to treba s lekárom pre deti alebo všeobecným lekárom.

Prijímanie na detí do ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky - v prílohe

OZNAM - Veľkonočné sviatky od 1.4. - 5.4.2021.

Pozdrav na Veľkonočné sviatky - YouTube

OZNAM - od 6.4.2021 bude naďalej vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Prijímanie na povinné primárne vzdelávanie / do 1. ročníka ZŠ/ bude prebiehať od 12.4. do 30.4.2021 v budove Základnej školy v Tepličke - oznam v prílohe

Prihláška na povinné primárne vzdelávanie - v prílohe

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Usmernenie ministerky školstva k šíreniu koronavírusu 250.9 kB pdf 10.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 227.4 kB pdf 12.3.2020
usmernenie_koronairus_3 1.53 MB pdf 12.3.2020
rozhodnutie MŠVaV SR zo dňa 26.3.2020 179.3 kB pdf 27.3.2020
Usmernenie hodnotenia žiakov 133.2 kB pdf 29.4.2020
Dodatok č.1_2020 ŠkP 34 kB doc 10.6.2020
opatrenia_ruska_29_09 111.4 kB pdf 1.10.2020
Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19. 286.3 kB pdf 20.10.2020
Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny. 296.1 kB pdf 20.10.2020
Vyhlásenie zz o bezinfekčnosti 8_11 419.4 kB pdf 10.11.2020
pokyn-zs-a-ms 39.5 kB doc 16.11.2020
Oboznámenie dotknutej osoby RÚVZ SR 374.5 kB doc 4.12.2020
Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa 442 kB doc 4.12.2020
Oznamenie 4.42 MB doc 4.12.2020
Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 452.9 kB pdf 11.3.2021
Prihláška do zš_21 2.33 MB doc 30.3.2021
Oznam o prijimaní do ZŠ_21 34 kB doc 30.3.2021