Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Plán kultúrnych aktivít

V kultúrnej oblasti v roku 2020 plánujeme tieto aktivity:

25. január 2020 - Karneval na ľade

15. február 2020 - Fašiangová zabíjačka

20. február 2020 - Tepličská kvapka krvi

15. marec 2020 - 26. apríl 2020 - Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva

19. marec - 23. apríl 2020 - Uvítanie detí roku 2019 do života obce

3. máj 2020 - Deň matiek - pásmo detí ZŠ s MŠ a mládeže obce

15. máj 2020 - Večer jubilantov - slávnostná večera pre jubilantov obce

28. jún 2020 - JUNIÁLES fest

13. - 31. júl  a 17. - 28. august 2020 - detské tvorivé dielne

18. september 2020 - Večer jubilantov - slávnostná večera pre jubilantov obce

17. október 2020 - ČLOVEK ČLOVEKU - deň úcty k starším

12. december 2020 - slávnostné rozsvietenie Vianočného stromčeka

19. december - Vianočné pásmo detí ZŠ s MŠ a mládeže obce

1. január 2021 - Novoročný ohňostroj

15. január 2021 - Večer jubilantov - slávnostná večera pre jubilantov obce