Obec Teplička

História OŠK

História Obecného športového klubu Teplička siaha až do druhej polovice minulého storočia.