Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Domáca príprava

Počas prerušenia vyučovania v ZŠ s MŠ Teplička 49 od 16.3.2020 do odvolania tu milí rodičia a žiaci nájdete informácie o domácej príprave.

Kontak na p. učiteľku - 0902 908 532, 

e-mail : zs.teplickanh@gmail.com

Môžte využívať  stránky:

- Bezkriedy - kde po prihlásení nájdete množstvo materiálov na opakovanie učiva,

- Planéta vedomostí - množstvo zaujímavých informácií, angličtina, pre malých aj pre veľkých

 

PRVÁCI

Šlabikár - vypracovať úlohy a čítať texty od str.62-64, v zošite č.5 písať str. 4-6, na stranu c.7 prepísať slová zo Šlabikára zo str. 2 a 3, pracovné listy

Matematika - v pracovnom zošite vypracovať str. 60-67. Z Geometrie si zopakovať učivo, viď pracovné listy.

Prvouka: Rastliny s.39 a Časti tela rastlín s.40, na stránke bezkriedy budú prezentacie k danému učivo,

 

DRUHÁCI

Čítanie - str. 34-45, písanie, Pracovné listy, 

Matematika - PZ str. 25 -34

  1. Prvouka - Životné prostredie astlín s.73 a Životné prejavy rastlín s.76

TRETIACI

Učivo od 30.3.2020 do 3.4.2020   (stiahnuť si ju v prílohe)

Učivo od 6.4. 2020 do 17.4.2020- cez Veľkonočné sviatky (stiahnuť si ju v prílohe)

Učivo od 20.4.2020  do 30.4.2020 (stiahnuť si ju v prílohe)

V mesiaci máj budeme zadávať pracovné listy na opakovanie a upevňovanie učiva za hlavné predmety / SJL, MAT, ANJ, PVO, PDA, VLA/ a pridávať úlohy spojené s vymaľovaním, dokresľovaním a pod. Dôležitá bude i spätná väzba v podobe vypracovaných prác od žiakov, ktoré budú podkladom pre hodnotenie. Týždenný rozpis bude upravený na 5 - 8 hodín za týždeň, podľa ročníka.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Domáce úlohy 30.3._3.4. 33.5 kB doc 31.3.2020
Poznámky Prírodoveda 101 kB doc 31.3.2020
Poznámky Vlastiveda 108.5 kB doc 1.4.2020
Poznámky z Vlastivedy 2 79.5 kB doc 4.4.2020
Poznámky z Prírodovedy 2 29.5 kB doc 4.4.2020
Domáce úlohy 6.4._17.4.2020 36.5 kB doc 6.4.2020
Poznámky VLA 3 28.5 kB doc 19.4.2020
Poznámky PDA 3 307 kB doc 19.4.2020
Domáce úlohy 20.4._30.4.2020 41.5 kB doc 19.4.2020