RSS Obec Teplička http://teplicka.sk RSS kanál obce Obec Teplička sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Detské tvorivé dielne 2020 http://teplicka.sk/sprava/12804/n 12804 Zábava pre deti v júli a v auguste. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/detske_tvorive_dielne_2020_771b13_sm.png Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce http://teplicka.sk/sprava/12453/n 12453 Ponuka na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce http://teplicka.sk/data/ Ukončenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky http://teplicka.sk/sprava/12377/n 12377 Deň ukončenia: 13.6.2020 http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/obecny_urad_teplicka_8c06e9_md_7b8f9e_md_dcb0de_md_e77849_sm.jpg Zámery na odpredaj pozemkov http://teplicka.sk/sprava/12276/n 12276 Zámery na odpredaj pozemkov http://teplicka.sk/data/ Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/sprava/12196/n 12196 Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/svetlo-ziarovka_91c494_sm.jpg Podpis zmluvy na financovanie ČOV Teplička http://teplicka.sk/sprava/12077/n 12077 25. máj 2020 sa zapíše do dejín našej obce. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/podpis_zmluvy_na_cov_-_web_e23c6f_sm.jpg Separovaný odpad v našej obci v roku 2019. http://teplicka.sk/sprava/12075/n 12075 V roku 2019 sme zvýšili separovanie odpadu o 365 kg. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/certifikat_separovania_2019_c89679_sm.png Dodržiavanie rýchlosti v obci a v časti obce Pod Tepličkou - upozornenie. http://teplicka.sk/sprava/11953/n 11953 Upozornenie na dodržiavanie rýchlosti v obci a v časti Pod Tepličkou. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/znacka_50_f7f193_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente http://teplicka.sk/sprava/11800/n 11800 Oznámenie o strategickom dokumente http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/vodovod-voda-kohutik_fd466e_sm.jpg Zámer na odpredaj pozemku http://teplicka.sk/sprava/11609/n 11609 Zámer na odpredaj pozemku http://teplicka.sk/data/