RSS Obec Teplička http://teplicka.sk RSS kanál obce Obec Teplička sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Sviatky Veľkej noci http://teplicka.sk/sprava/11227/n 11227 Blahoprianie k Veľkej noci. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/velka_noc_-_blahoprianie_teplicka_084dee_sm.png Rozšírenie núdzového stavu v SR: 8.4. - 13.4.2020 http://teplicka.sk/sprava/11183/n 11183 Rozšírenie núdzového stavu na Slovensku http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/inforgafika_web_-_dolezity_oznam_pz_sr_251a30_sm.png Mimoriadne opatrenia Koronavírus - Nariadenie obce http://teplicka.sk/sprava/10588/n 10588 Mimoriadne opatrenia Koronavírus - Nariadenie obce http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/dav-infekcia-virus_9242f5_sm.jpg Ako sme pripravení na koronavírus v našej obci? http://teplicka.sk/sprava/10493/n 10493 Dôležité opatrenia aj v našej obci. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/dav-infekcia-virus_64127a_sm.jpg Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR http://teplicka.sk/sprava/10409/n 10409 Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/obecny_urad_teplicka_8c06e9_md_7b8f9e_md_dcb0de_md_3a6d62_sm.jpg Prázdninový režim v prímestskej doprave http://teplicka.sk/sprava/10432/n 10432 Prázdninový režim v prímestskej doprave http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/autobus_eurobus_e1537b_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/sprava/10400/n 10400 Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_a5a6a6_sm.jpg Schválená dotácia na výstavbu Čističky odpadových vôd http://teplicka.sk/sprava/10325/n 10325 Nenávratný finančný príspevok vo výške 488 878,86 €. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/cisticka_odpadovych_vod_1d3dbc_sm.jpg Zákaz organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií v obci. http://teplicka.sk/sprava/10254/n 10254 Zrušenie Verejnej schôdze a Uvítania detí do života. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/obecny_urad_teplicka_0fcdf1_sm.jpg Zber nefunkčných elektrospotrebičov http://teplicka.sk/sprava/10234/n 10234 Zber nefunkčných elektrospotrebičov http://teplicka.sk/data/