RSS Obec Teplička http://teplicka.sk RSS kanál obce Obec Teplička sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Podpis zmluvy na financovanie ČOV Teplička http://teplicka.sk/sprava/12077/n 12077 25. máj 2020 sa zapíše do dejín našej obce. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/podpis_zmluvy_na_cov_-_web_e23c6f_sm.jpg Separovaný odpad v našej obci v roku 2019. http://teplicka.sk/sprava/12075/n 12075 V roku 2019 sme zvýšili separovanie odpadu o 365 ton. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/certifikat_separovania_2019_c89679_sm.png Dodržiavanie rýchlosti v obci a v časti obce Pod Tepličkou - upozornenie. http://teplicka.sk/sprava/11953/n 11953 Upozornenie na dodržiavanie rýchlosti v obci a v časti Pod Tepličkou. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/znacka_50_f7f193_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente http://teplicka.sk/sprava/11800/n 11800 Oznámenie o strategickom dokumente http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/vodovod-voda-kohutik_fd466e_sm.jpg Zámer na odpredaj pozemku http://teplicka.sk/sprava/11609/n 11609 Zámer na odpredaj pozemku http://teplicka.sk/data/ Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/sprava/11595/n 11595 Prerušenie distribúcie elektriny http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_b21e39_sm.jpg Nariadenie RVaPS http://teplicka.sk/sprava/11539/n 11539 Nariadenie RVaPS http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/vcela-plast-ul-med_2f49a3_sm.jpg VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozšírenie kanalizácie v obci Teplička II. etapa http://teplicka.sk/sprava/11493/n 11493 VEREJNÁ VYHLÁŠKA http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/obecny_urad_teplicka_8c06e9_md_7b8f9e_md_dcb0de_md_3a6d62_md_fad611_sm.jpg Tepličské noviny Apríl 2020 http://teplicka.sk/sprava/11479/n 11479 Nové číslo mesačníka obce Teplička. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/teplicske_noviny_e61709_md_ed2f2f_sm.jpg Sviatky Veľkej noci http://teplicka.sk/sprava/11227/n 11227 Blahoprianie k Veľkej noci. http://teplicka.sk/data/news/teplicka.sk/2020/velka_noc_-_blahoprianie_teplicka_084dee_sm.png