Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Schválená dotácia na výstavbu Čističky odpadových vôd

Schválená dotácia na výstavbu Čističky odpadových vôd
Nenávratný finančný príspevok vo výške 488 878,86 €.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe žiadosti obce Teplička o nenávratný finančný príspevok na výstavbu Čistiarne odpadových vôd v obci Teplička

schválilo

výšku príspevku maximálne 488 878,86 €.

Po mnohých rokoch podávania žiadostí, mnohých projektoch a žiadostiach bola naša obec Teplička úspešná.

Veľká vďaka patrí bývalej starostke obce Mgr. Kataríne Jasečkovej, predchádzajúcemu a terajšiumu zastupiteľstvu obce, ktorí od roku 2016 pracovali na projektovej dokumentácii, schvaľovaniu stavebného povolenia, verejnom obstarávaní dodávateľa a príprave a podaní žiadosti.

Žiadosť bola od 5.9.2018 v zásobníku projektov - neschválená, v októbri 2019 bola aktualizovaná, doplnená a vyhodnotená úspešne.

Rozhodnutie o schválení žiadosti podpísané 25.2.2020 podpredsedníčkou vlády a ministerskou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou dostala obec Teplička dňa 10.3.2020.

Ďakujem ešte raz všetkým účastníkom tohto konania od prípravy a podania žiadosti až po rozhodnutie o schválení.

Peter Lačný, starosta obce Teplička