Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Podpis zmluvy na financovanie ČOV Teplička

Podpis zmluvy na financovanie ČOV Teplička
25. máj 2020 sa zapíše do dejín našej obce.

Dnes, 25. mája 2020, došlo k podpisu zmluvy na financovanie výstavby čističky odpadových vôd v našej obci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Košickým samosprávnym krajom a našou obcou Teplička.

Tento okamih sa zapíše do dejín našej obce aj do jej histórie ako dôležitý míľnik rozvoja obce. Prvý projekt na čističku odpadových vôd a kanalizáciu bol vypracovaný v roku 1993. Neskôr boli vypracované nové projektové dokumentácie, v rokoch 1998, 2003, 2004 a posledný v roku 2008.

Naša obec mnoho krát, takpovediac pri každej výzve a príležitosti, žiadala o financovanie výstavby čističky odpadových vôd. Podarilo sa to až v roku 2017 s podaním žiadosti o Nenávratný finančný príspevok, najprv so zamietavým stanoviskom, v roku 2018 znovu prehodnotená a úspešná, na základe ktorej došlo k podpisu zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku na výstavbu čističky odpadových vôd v obci Teplička.

Za tento historický moment patrí vďaka v prvom rade bývalej starostke obce Mgr. Kataríne Jasečkovej, poslancom obecného zastupiteľstva v rokoch 2014 - 2018, poslancom terajšieho obecného zastupiteľstva, pracovníčkam Obecného úradu a partnerom, ktorí spracovali podanie žiadosti a obstarávanie dodávateľa stavby.

Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí veria v rozvoj obce a podporujú projekt výstavby čističky aj prispievaním do Peňažného fondu ČOV a kanalizácie. Prispievať treba aj naďalej, aby sme znížili náklady na spoluúčasť a pokračovali vo výstavbe kanalizácie v ďalších častiach obce.

Výstavba ČOV Teplička v číslach:

Celkové náklady na ýstavbu ČOV Teplička: 617 531,19 s DPH (514 609,33 € bez DPH)

Výška nenávratného príspevku IROP-PO4-SC421-2017-19: 488 878,86 €

Náklady obce - spoluúčasť a DPH: 128 652,33 €

Pred nami je ešte veľa práce - kontrola obstarávania, výber dodávateľa externého manažmentu, aj samotná výstavba. Som optimista a pevne verím, že v roku 2021 bude čistička odpadových vôd v našej obci realitou. Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva urobíme maximum pre jej zdarnú výstavbu. 

Peter Lačný, starosta obce Teplička