Obec Teplička
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotazník záujmu o zber kuchynského odpadu

Dotazník záujmu o zber kuchynského odpadu
Prispejte svojim názorom k riešeniu zhodnotenia kuchynského odpadu v našej obci.

Jednou z povinností obce je od 1.7.2021 zabezpečiť zhodnotenie kuchynského odpadu z domácností zberom, alebo jeho zhodnotením v domácom prostredí. Pripraviť systém zhodnotenia kuchynského odpadu je náročný proces do ktorého je potrebné zapojiť čo najväčšie množstvo občanov obce.

Navrhovaný systém zberu kuchynského odpadu je:

1. DOMÁCE ZHODNOTENIE VO VLASTNOM KOMPOSTÉRI / KOMPOSTOVISKU
Toto riešenie nenavyšuje náklady na zhodnotenie odpadu.

2. ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU 2 x TÝŽDENNE
Pre toto riešenie je potrebné počítať s navýšením poplatkov nasledovne:
Jednorazové poplatky: Perforované vedierko 10l v cene 5 €/1 ks ; Jednorazové vrecia na odpad v cene 2,50 €/ 26 ks
Ročný poplatok za odpad: 20 €

Prosíme Vás o vyjadrenie ktorá z možností riešenia zhodnotenia kuchynského odpadu by bola pre Vašu domácnosť prijateľná. Svoju voľbu môžete vybrať v nasledovnom dotazníku:

DOTAZNÍK O ZBERE KUCHYNSKÉHO ODPADU