Obec Teplička

Obmedzenie na ceste v časti Pod Tepličkou.

Obmedzenie na ceste v časti Pod Tepličkou.
Na hlavnej ceste na Tepličku v časti Pod Tepličkou zvýšte opatrnosť. Krajnica cesty je v zlom technickom stave. Slovenská správa ciest tam už na náš podnet umiestnila výstražné značenie, ktoré v tomto úseku ...

cesta_Pod_Tepličkou