Obec Teplička

Rekonštrukcia dažďového zvodu - hlavná cesta pri cintoríne

Rekonštrukcia dažďového zvodu - hlavná cesta pri cintoríne
Upozorňujeme občanov o dopravnom obmedzení na hlavnej ceste pri cintoríne.  

Z dôvodu rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu bude obmedzená premávka formou zúženia do jedného jazdného pruhu v časti vykonávania prác.

Zvýšte v tomto úseku opatrnosť!

Rekonštrukcia odvodnenia cesty

Rekonštrukcia odvodnenia cesty