Obec Teplička

Obmedzenie na ceste po dopravnej nehode.

Obmedzenie na ceste po dopravnej nehode.
V časti obce pri rómskej osade zvýšte opatrnosť!

Po vážnej dopravnej nehode je obmedzenie na ceste v časti obce pri rómskej osade - smerom od družstva a futbalového ihriska.