Obec Teplička
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Čistenie nádrže čerpacej stanice vodovodu.

Čistenie nádrže čerpacej stanice vodovodu.
V dňoch 28. a 29.5.2019 prebiehalo čistenie nádrže vodovodu.

V utorok 28.5.2019 bude prebiehať čistenie nádrže vodovodu v objekte čerpacej stanice. Upozorňujeme občanov, že v tento deň  môže dôjsť k nižšiemu tlaku vody vo vodovode a po ukončení čistenia bude vo vode zvýšené množstvo chlóru, avšak v povolenom limite.

Čistenie bude prebiehať od 9:00 hod do 15:00 hod. a bude ho realizovať správca obecného vodovodu spoločnosť AquaSpiš.

O ukončení Vás budeme informovať. 

Doplnené 30.5.2019:

Nádrž vodovodu je vyčistená, čistenie prebiehalo oproti jednodňovému plánu až dva dni, nakoľko vznikli nepredvídané okolnosti spôsobené opotrebovanými ventilmi a zariadeniami.

Obecný vodovod je v plnej prevádzke. Po vyčistení nádrže čerpacej stanice bude nasledovať čistenie nádrží vodojemu, ktorý má dve nádrže.