Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

Materskú školu v školskom roku 2023/2024 navštevuje 17 detí.

Pedagogický zbor:     Riaditeľka škôlky Eva Findurová

                                           Ivana Chovancová.

 

Vzdelávanie: podľa ŠkVP pre predprimárne vzdelávanie podľa ISCED 0.

 

Tel.kontakt:  0902 908 532

E-mail:    ms.teplickanh49@gmail.com

 

Adresa:  MŠ Teplička

                Teplička 49

                 052 01 

                Teplička

                okr. Spišská Nová Ves, Košický kraj

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa  od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Do materskej školy sa prednostne prijímajú deti, ktoré:

- majú odloženú školskú dochádzku

dovŕšili piaty rok veku.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods.19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa vyhlášky 306/2008 Z. z.  z 23.júla 2008 o materskej škole.

Do Materskej školy môžeme prijať 15 detí z dôvodu priestorových podmienok.

Prednostne budú prijaté deti podľa pokynov uvedených v texte.  

Termín prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ je od 30. apríla do 31. mája  každoročne.  

 

Miesto predkladania žiadostí:  Materská škola v Tepličke č. 49

Zodpovední zamestnanci:  p.riaditeľka Eva Findurová  

                                                      p. uč.  Ivana Chovancová