Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 15 z 15 dokumentov (strana 1).
VZN č. 1/2018 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Teplička
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2018 Veľkosť: 114.3 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Teplička
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2017 Veľkosť: 86.8 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o financovaní CVČ
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2017 Veľkosť: 53 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o financovaní CVČ
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2017 Veľkosť: 203.4 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k VZN o dani z nehnuteľnosti
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2017 Veľkosť: 344.8 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 o financovaní CVČ - na stiahnutie
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2016 Veľkosť: 60.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Teplička
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2016 Veľkosť: 60.9 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školkej dochádzky v základne škole
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2016 Veľkosť: 60.1 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2016 o miestnom referende
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2016 Veľkosť: 73.2 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovanie vodou
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2015 Veľkosť: 91.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2015 Veľkosť: 57.8 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2015 o vymedzení miest na umiesňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2015 Veľkosť: 61.6 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2015 Veľkosť: 118.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stav. odpady
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2015 Veľkosť: 96.5 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2008 o podmienkach držania psov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.02.2008 Žiadny súbor
 


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.