Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stanovisko obce Teplička k zablokovaniu prístupovej cesty do chatovej osady Teplička

Dátum: 08.10.2023
Autor: Starosta obce
Počet videní: 1668
6 min. čítania
Stanovisko obce Teplička k zablokovaniu prístupovej cesty do chatovej osady Teplička

Oficiálne stanovisko obce

Obec Teplička k problému zablokovania prístupovej cesty do chatovej osady Teplička vydáva toto oficiálne stanovisko:

K zablokovaniu prístupovej cesty do chatovej osady Teplička došlo dňa 4.10.2023 vo večerných hodinách. Následne došlo ku kontaktovaniu Polície SR, ktorá na mieste nezistila žiadne porušenie zákona, na čo obec reagovala spísaním zápisnice a podaním trestného oznámenia na nového majiteľa pozemkov vo veci blokovania prístupovej cesty.

Dňa 5.10.2023 obec postúpila riešenie prípadu blokovania cesty na Mesto Spišská Nová Ves, odbor dopravy, nakoľko sa predmetný pozemok a časť blokovanej cesty nachádza v katastri mesta Spišská Nová Ves a podľa Portálu informačného systému modulu cestnej siete Slovenskej správy ciest je miestna komunikácia s identifikačným číslo 1 419 527 vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves: Mapy CDB.  

V piatok 6.10.2023 večer o 18:00 hod. sa na zasadnutí Obecného zastupiteľstva poslanci Obecného zastupiteľstva spolu so zástupcami chatového výboru chatovej osady Teplička zaoberali bezodkladným odblokovaním prístupovej cesty do chatovej osady a sprístupnením osady pre majiteľov chát a záchranné zložky. Na základe zistenia podstatných skutočností obecné zastupiteľstvo rozhodlo o bezodkladnom sprístupnení chatovej osady vybudovaním dočasného premostenia potoka paralelne s blokovanou cestou po prístupovú cestu smer chatová osada - časť Pod Tepličkou.

Nakoľko sa jedná o neodkladnú záležitosť, obec bude v pondelok 9.10.2023 s Okresným úradom SNV odborom krízového riadenia konzultovať potrebu vyhlásenia Mimoriadnej situácie v časti obce Chatová osada Teplička, následne pristúpi k realizácii paralelného premostenia a náklady na jeho realizáciu bude vymáhať od vinníka vzniku mimoriadnej situácie.

Spolu s týmito aktivitami obec súdnou cestou podá žiadosť o vydanie predbežného opatrenia na vydanie príkazu na odblokovanie prístupovej cesty- miestnej komunikácie s identifikačným číslo 1 419 527 Mapy CDB z dôvodu zákonného vecného bremena, ktoré sa na vzťahuje na prípad blokovania prístupovej cesty ako aj podľa § 6 ods. 1 zákona č. 135/1996, kedy môže pozemnú komunikáciu, kam zákon zaraďuje aj miestne komunikácie, užívať každý.

 

Chronológia a postupnosť celého prípadu prípadu:

Časť prístupovej cesty do chatovej osady Teplička zablokoval nový vlastník pozemkov, ktorý ich nadobudol od 18.11.2020.

Nový vlastník kúpil pozemky na ktorých sa nachádza časť prístupovej cesty a nachádzalo sa na nich aj stojisko na kontajnery. 

Dňa 5.2.2021 sa Obecné zastupiteľstvo obce Teplička na svojom zasadnutí zaoberalo žiadosťou nového vlastníka pozemkov na vysporiadanie pozemkov pod prístupovou cestou a stojiskom na kontajnery, k čomu je prijaté uznesenie č.391/2021. 

Následne obec dala  vypracovať geometrický plán na presné zameranie pozemkov, k čomu vznikol geometrický plán 16/2021 s vyznačením troch nových parciel: 9629/3 - stojisko na kontajnery (96 m2), 9629/4 a 9629/5 (120 m2) pre časti prístupovej cesty do chatovej osady.

Dňa 30.4.2021 Obecné zastupiteľstvo obce Teplička na svojom zasadnutí schválilo odkúpenie pozemku pod stojiskom na kontajnery (96 m2), s odkúpením cesty nesúhlasilo, nakoľko prístupová cesta je vo verejnom záujme a vzťahuje sa na ňu zákonné vecné bremeno, k čomu je prijaté uznesenie č.422/2021.

Nový vlastník na základe listu zo dňa 23.9.2023 nesúhlasil s návrhom obce a požadoval odkúpenie min. 400 m2, alebo prenájom pozemkov od nadobudnutia vlastníctva (od 18.11.2020), s čím Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.9.2021 nesúhlasilo a prijalo uznesenie č.481/2021 s navrhnutým riešením presunu stojiska na kontajnery na vedľajší pozemok obce Teplička. Stojisko bolo vo februári 2022 presunuté.

Dňa 19.9.2023 obec Teplička obdržala od vlastníka pozemkov návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorým opätovne požadoval prenájom pozemkov, definovaných ako prístup k stojisku na kontajnery, vo výmere 111 m2 s ročným prenájmom 172,72 € s čím obec nesúhlasila (aplikovaním zákonného vecného bremena zaniká nárok vlastníka na prenájom).

Dňa 4.10.2023 majiteľ pozemkov, na ktorých je časť prístupovej cesty, zablokoval prístupovú cestu do chatovej osady osadením betónových blokov na moste a prístupovej ceste a znemožnil prístup majiteľom chát a záchranným zložkám do chatovej osady Teplička.

Peter Lačný, starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.