Obec Teplička

Porucha na vodovode

Porucha na vodovode
Zaznamenali sme poruchu na vodovode.

Dodávku pitnej vody postupne obnovujeme. Problém bol vo výpadku hlavného čerpadla. Aktuálne vodovod funguje  na záložnom čerpadle.