Obec Teplička

Separovaný odpad v roku 2018

Separovaný odpad v roku 2018
Vytriedili sme 27 ton odpadu.

V roku 2018 sme v našej obci vytriedili 27 261 kg odpadu, čím sme prispeli k celkovej úspore skleníkových plynov CO2  v objeme 59 263 667 kg.

Separovaním odpadu prispievame k ochrane životného prostredia.

Súbory na stiahnutie